/*Menu hide on click outside*/
Published
21. September 2020
Location
Norway
Job Type
City
Norway

Description

Job Title : 1.Styrmann Location : Norway

Responsibilities

Førstestyrmann skal sikre at alle hans oppgaver utføres som beskrevet i selskapets HMS ledelsessystem (HMSLS).

Han skal inspirere alle matroser til å arbeide med stor grad av sikkerhetsbevissthet og følge skriftlige og muntlige instrukser.

Førstestyrmann skal være rimelig kjent med selskapets politikk, prosedyrer og retningslinjer og støtte skipets ledelse i saker relatert til HMS.

Førstestyrmann skal bidra til et trivelig skip med god kommunikasjon ombord.

Førstestyrmann rapporterer til overstyrmann.

Duties

Rapportere alle ulykker, nesten ulykker og avvik til overstyrmannen. Ansvarlig for sikker navigering når han er på vakt og for å navigere og utføre oppgaver etter instruks fra kapteinen. Ansvarlig for korrigering av karter og publikasjoner slik det kreves av selskapet, og for å vedlikeholde publikasjons-biblioteket i henhold til ”selskapets standardliste over publikasjoner om bord”. Ansvarlig for navigasjonshjelpemidler om bord og skal rapportere alle mangler. Assistere kapteinen/overstyrmannen i administrativt arbeide. Slikt arbeid skal ikke redusere sikkerheten for mannskap, miljø eller fartøy. Assistere overstyrmann etter behov med hensyn til HMS arbeid inspeksjoner av lastehåndteringsutstyr og med arbeide relatert til lasteoperasjoner.

Requirements / Certifications

Selvstendig, men allikevel evne til å jobbe i et team Strukturert og organisert Beslutningsdyktig Ansvarsbevist med en høy arbeidsmoral Ærlig Gode kommunikasjonsevner

*DO kl 3, Videregående sikkerhetskurs, Health cert, GMDSS, ECDIS, ARPA

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
Are you sure you want to delete this file?
/